ریموت کنترل کننده on و off ( دو رله معمولی )
این دستگاه شامل 2 عدد ریموت کنترل و یک عدد گیرنده می باشد که جهت خاموش و روشن کردن دستگاههای الکتریکی از راه دور بکار می رود . برد حداکثری ریموتها در فضای آزاد حدد 100 متر می باشد . این کیت ریموت اکثراً برای خاموش و روشن کردن دزدگیرهای فاقد ریموت و باز و بسته کردن دربهای برقی بکار می رود.
حداکثر آمپر خروجی از هر رله 10 آمپر می باشد .
با فشردن یک کلید ریموت ، رلة اول وصل شده و رلة دوم یک لحظه کوتاه وصل می شود .
با فشردن کلید دیگر ریموت ، رلة اول قطع شده و رلة دوم دوبار پشت سرهم و به فاصلة کوتاه قطع و وصل می شود .